Ålder 10-15 år

Endast 1400 kr/termin

Marginalen Bank 5558-6416

Märk betalning med namn

Här köper ni KMG kläder https://kravshop.se/

Ungdomsträning måndag och onsdag kl 18

Under hela utvecklingen och spridningen av Krav Magas undervisning i Israel uppstod behovet av undervisning av Krav Maga för barn och ungdomar, en praktisk och hög nivå av självförsvarssystem som lämpar sig för situationer som de kan snubbla över i sin vardag. Detta inkluderar scenarier mellan barn och deras kamrater, liksom situationer som kan uppstå med en vuxen.

Krav Maga Global barn/ungdom består av realistiska självförsvarstekniker som är effektiva inte bara mot mobbare, men även om någon vuxen angriper.

Krav Maga Global lär ut när det är och inte är lämpligt att använda dessa tekniker.

Krav Maga för barn och ungdomar

Materialet innehåller lösningar på konflikter eller våldsamma situationer som är mest typiska för varje åldersgrupp. De lär sig hur man kan undvika eller förebygga dessa händelser, men i de fall där angriparen bedriver fysisk kontakt lär de sig hur man skyddar sig från örfilar, slag, sparkar, klädgrepp, strypgrepp, kvävning, försök att kasta till marken och hur man hantera r situationen om man kastas till marken. Barn lär sig också viktiga färdigheter såsom ”break fall” och rull som kommer att hjälpa dem att komma undan oskadd från fall i olika situationer om statisk (stående) eller i rörelse (promenader, löpning, skridskor, cykling, etc.).

En annan viktig aspekt för barn att hantera situationer där de kan angripas av vuxna (misshandel eller sexuella övergrepp). Utbildningen lär ungdomar att känna igen eventuella farliga situationer, vad som är det bästa sättet att undvika dem och vid behov, hur man skyddar sig vid fysisk kontakt. Självförsvar i dessa fall är baserad på användning av överraskningsmomentet i kombination med starka och korrekta slag mot en sårbar kroppsdel, för att sen fly, be om hjälp och rapportera till sina föräldrar om händelsen.

HUR VI UNDERVISAR Krav Maga för barn och ungdomar

Precis som Krav Maga Globals lektioner för vuxna, är lärs materialet ut på ett effektivt sätt som gör det möjligt för färdigheter som skall förvärvas under en kort tid för att bättre försvara sig i skolan, på lekplatsen eller på gatan. Träningsprocessen för barn och ungdomar lägger också vikt vid utvecklingen av viktiga personlighetsdrag såsom: återhållsamhet, självdisciplin, mod, självförtroende, förmåga att fatta beslut i stressiga situationer och förståelse för när du ska använda den förvärvade kunskaper .

Utbildningen genomförs i en kontrollerad miljö, med rätt skyddsutrustning, upprätthålla högsta säkerhetsåtgärder för att förhindra skador av praktikanterna under lektionerna.