KRAV MAGA

”Krav Maga” betyder direkt översatt från hebreiska ”närkamp”: Krav – kamp, maga – nära/kontakt. Krav Maga är ett praktiskt och taktiskt system som lär dig hur du förebygger, hanterar och övervinner alla typer av hot och våld. Essensen i systemet är effektivt självförsvar och närkamp, där utövaren tränas i att försvara sig själv och/eller andra mot en eller flera beväpnade eller obeväpnade angripare.

eyal02_Fotor

Krav Maga kännetecknas av att det är enkelt, effektivt och kommer naturligt genom våra inbyggda reflexer. Krav Maga betraktas som nutidens mest effektiva och lösningsorienterade självförsvarsystem.
Krav Maga är utvecklat i Israel av Imi Lichtenfeld under realistiska former och i skarpa situationer. Detta betyder att det inte finns något hokus pokus – bara självförsvar. Idag vidareutvecklas Krav Maga av Eyal Yanilov, som är Imis utvalda efterträdare.

Eyal är grundare av KMG som är det största och mest seriösa  systemet, vilket GKMK är en del av.

De lösningar som finns i Krav Maga blir hela tiden testade, justerade och förbättrade så att de matchar de hot och angrepp som är mest aktuella idag. Systemet används av många professioner, myndigheter och institutioner.

Genom träning lär Krav Maga utövaren att uppfatta och reagera på en potentiellt farlig situation och därmed ha kontroll på sig själv, sina motståndare och sin omgivning.
Krav Maga passar alla, oavsett ålder och kön, och alla tekniker kan utföras utan större hänsyn till kläder, skor eller andra saker som utövaren kan tänkas bära. På samma sätt har miljön ingen större betydelse för vilken teknik som används.

Krav Maga förbereder utövaren på alla tänkbara scenarion, och lär denne att dra nytta av omgivningen. Mental beredskap, konflikthantering och hantering av situationer med hög stressnivå tränas i stor utsträckning då dessa element är essentiella för att kunskaperna ska fungera i verkligheten.

Göteborgs Krav Maga Klubb är med i KMG: det största Krav Maga förbundet som också har de största kraven på sina instruktörer. Alla instruktörer har tränat i flera år innan de blev godkända för utbildning i KMG som är nu 23 heldagar. Sedan följer även 8 heldagars obligatorisk vidareutbildning varje år.

Göteborgs krav Maga Klubb har bildats med syftet att ha en fin gemenskap samtidigt som vi lär ut självförsvar där alla hjälps åt.