Välkommen till Göteborgs Krav Maga Klubb!

GemenskapKunskap – Motivation – Kvalitet

Gratis prova på i augusti 2022 tisdagar kl 18.00 och torsdagar kl 19.20

Terminsstart vuxna fortsättare och avancerade måndag 15 augusti

Terminsstart ungdomar 22 augusti kl 17

Terminsstart nybörjare vuxna tisdag 16 augusti

Anmäl er enkelt genom att smsa ert namn och vilken dag ni vill komma till Mobil 070/6675466

Eller mail peter.sandstrom@gkmk.se

För att säkra en plats under höstterminen 2022 betala in 2800 kr till klubbens bg 5558-6416 märk med namn.

Barn och ungdom 10 – 16 år 1400 kr per termin märk med barnets namn.

Bg 5558-6416

Då kommer också en tag som ger dig tillträde till vår fina lokal ligga färdig för dig när terminen börjar.

Adress Smidesgatan 4.

Vi är medlemmar i KMG vilket innebär en kvalitè stämpel där alla instruktörer har en gedigen utbildning efter att först tränat själva flera år. Krav Maga är inget skyddat namn så tyvärr finns det flera klubbar med instruktörer som inte alls har dessa kunskaper. Det är bara KMG anslutna klubbar där medlemmar kan gradera sig i KMG systemet.

Välkommen!

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid 19 se länk nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

IMG_3328[1]
GKMK med KMGs grundare Eyal Yanilov