Mail peter.sandstrom@gkmk.se

sms 070 – 6675466 Peter

UNGDOM: 1 400 kr/termin
VUXEN: 2 800 kr/termin

Bankgiro: 5558-6416

Märk betalningen med ditt namn

När du betalt medlemsavgift får du en personlig tag som ger dig tillgång till vår fina lokal med gym och övrig utrustning 05.00 till 24.00 alla dagar!  

Vi ber alla nya att under terminen ta med ett brottsregisterutdrag.