Anmäl dig genom att kontakta Peter Sandström:
E-mail: peter.sandstrom@gkmk.se
Tel/SMS: 070 – 6675466


Barn och Ungdom: 1 400 kr/termin
Vuxen: 2 800 kr/termin

Bankgiro: 5558-6416
Märk inbetalningen med ditt namn!

När du betalt medlemsavgift får du en personlig tag som ger dig tillgång till vår fina lokal med gym och övrig utrustning från kl 05.00 till 24.00 alla dagar!  

Obs! Samtliga medlemmar ska vid förfrågan kunna visa upp brottsregisterutdrag!