Vi tillhandahåller feministiskt självförsvar för tjejer och kvinnor.

Nytt för höstterminen 2019 är att Matilda från Women Division Kmg epert 1 tillsammans med GKMK duktiga kvinnliga instruktörer håller pass för kvinnor av kvinnor regelbundet i våra lokaler

Som flicka, tonårstjej och kvinna är risken att bli utsatt för brott tyvärr hög. Sexuella trakasserier, kvinnofridskränkning, hot om våld, våldtäkt och misshandel. Vi lär ut hur man kan vara uppmärksam och undvika hotfulla situationer. Använda röst och kroppsspråk. Ta sig ur hotfulla situationer. Ta sig ur våldsamma situationer.

Träningsmetoden för kvinnor bygger på många års erfarenhet utifrån ett flertal verkliga situationer där kvinnor har ansett att Krav Maga varit det mest effektiva självförsvaret.

Krav Maga är realistiskt självförsvar uppbyggt utifrån kroppens naturliga reaktioner och reflexer. Det är därför lätt att lära sig. Vi tränar på verkliga situationer, och vi tillför stressmoment för att bli mentalt förberedda.